Page 6 - EPİDEL DOKU III
P. 6

Nukleus Zarı
               ✓ İç ve dış olmak üzere 2 paralel ünit membran,

                  ikisi arasındaki boşluğa perinuklear boşluk (10-

                  30nm.)


               ✓ Nukleusun iç ve dış zarının birleştiği bölgelerde
                  nukleus porlar


                   – Dairesel


                   – Nukleus ve sitoplazma arasında geçişler

                     sağlar.
                   Prof. Dr. Canan HURDAG
               Nuklear por kompleks


                   – 9 nm. çapında


                   – nüklear açıklık ve buna bağlı
                     glikoproteinlerden (gp120) oluşur.


                   – Porların sayısı hücrenin aktivitesine bağlı

                     olarak artmakta     27-Mar-20                  Hücre çekirdek.Epitel Dokusu                          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11