Page 2 - EPİDEL DOKU III
P. 2

Hücre
                  ✓ Sitoplazmik organeller

                     ✓ Mitokondri, E.R. (granüllü,


                        granülsüz), golgi aygıtı, lizozom,
                        peroksizom


                  ✓ Inklüzyonlar


                     ✓ Glikojen, lipid, pigment, kristaller

                   Prof. Dr. Canan HURDAG
                  ✓ Hücre iskeleti

                     ✓ Mikrofilament, Mikrotubul, ara

                        çaptaki filamentler


                  ✓ Nukleus ve Hücre bölünmesi
     27-Mar-20                  Hücre çekirdek.Epitel Dokusu                          2
   1   2   3   4   5   6   7