Page 8 - EPİDEL DOKU III
P. 8

Dış ve iç membran          Nukleus Zarı


                          RER
    PNS                   Prof. Dr. Canan HURDAG

   POR                 NUKLEUS   DNA
     27-Mar-20                  Hücre çekirdek.Epitel Dokusu                          8
             NL
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13