Page 7 - GAMETOGENEZİS
P. 7

I. Mayoz Bölünme
            ✓ Primer oosit ve primer spermatosit DNA’larının kopyalarını oluşturur.            ✓ 46 kromozomun her biri çift yapıdadır.
            ✓ Homolog kromozomların yanyana gelerek kromozom çiftlerini
               oluşturmaları (eşleşme)            ✓ Homolog çiftler biraraya gelip, sentromer bölgeleri dışında karşılıklı
               noktalar bazında birbirlerine değip tutunmaları (tetralet)

                   Prof. Dr. Canan HURDAG

            ✓ Homolog kromozom çiftleri arasında kromatid segmentlerinin değişimi
               (çaprazlaşma)            ✓ Kromatidler değiştiği bölgelerde bir süre bağlı kalır (kiyazma)            ✓ 23 tane çift yapılı kromozom, 2N içerir.
     3/30/2020                       Gametogenez,                                      7
                             Prof. Dr. Canan HÜRDAĞ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12