Page 6 - GAMETOGENEZİS
P. 6

Mitoz Bölünme


            1.   PROFAZ

            ✓ Nükleus kromatini giderek spiralleşmesi
            ✓ Nükleus membranı değişmemiş

            ✓ Sentrioller arası mikrotübüller belirir.
            2.    METAFAZ
            ✓ Nükleus zarı ve nükleolus kaybolur.

            ✓ Ekvatoriyal düzlemde kromozomlar 2 kromatid şeklinde uzunluğuna göç eder.
                   Prof. Dr. Canan HURDAG

            3.    ANAFAZ

            ✓ Eş kromatidler birbirinden ayrılır ve hücrenin kutuplarına doğru ayrılır.            4.    TELOFAZ

            ✓ Nükleolus, kromatin ve nükleus membranı yeniden gözükür.            5.    SİTOKİNEZ
     3/30/2020                       Gametogenez,                                      6
                             Prof. Dr. Canan HÜRDAĞ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11