Page 1 - Elektron mikroskobu 2021
P. 1

Histolojik Metodlar
           1- Mikroskop;
             Doku analizleri – Işık mikroskobu, -Elektron mikroskobu ile
              yapılan bu metodların amacıdır.
                       Mekanik + Optik bölümlerden oluşur.           2- Mikroskop için dokuların hazırlanması;
                   Prof. Dr. Canan HURDAG
             Her bir mikroskop tipinin optikleri dokunun hazırlanmasında
              belirli talepleri vardır.

           Ortak işlemler;

           ▪ ince saydam kesitler için kesit alma
           ▪ saydam alt yapıları göstermek için boyanmadır.
         Prof.Dr. Canan Hürdağ                                     4.01.2021    1
   1   2   3   4   5   6