TIP I

TIP II

TIP II Yeni

EĞİTİM VİDEOLARI

KONJENİTAL ANOMALİLER

2020

HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLER

2020

ELEKTRON MİKROSKOBU2021

2021

İMMUNHİSTOKİMYA

2021

EPİTEL DOKUSU

2021

ESAS VEÖZEL BAĞ DOKUSU

2021

KAS VE SİNİR

2021

ORGANOGENEZİS

2021

HİSTO KİMYASAL YÖNTEMLER

2022

ELEKTRON MIKROSKOBU

2022

Örtü sistemi -Deri Histoloji

ve ekleri  2020

Fertilizasyon Bilaminer Disk

2020

Kas-İskelet Sisteminin Gelişimi

2020

Endokrin Sistem

2020

Gametogenez

2020

Organogenez

Plasenta ve konjenital Anomaliler - 2020

Erkek Üreme Sistemi

2020

Genitral Sistemin Gelişimi

2020

Kadın Üreme Sistemi-2020

 

Endokrin Bez gelişimi

2020

Üriner sistem

2020

Gastrulasyon - Konu

2020

Sindirim Kanalı ve üst sindirim

2020

Alt Sindirim Sistemi - 2020

 

Sindirime Bağlı Bezler

2020

Sindirim Sisteminin Gelişimi

2020

Göz Histolojisi

2020

Kan Hücreleri ve Hematopoez

2020

Kalp Damar Sistemi Gelişimi

2020

Yüz ve Solunum Sistemi Gelişimi

2020

SİNDİRİM METABOLİZMA

2021

ÜRİNER SİSTEM GELİŞİMİ

2021

GASTRULASYON

2023

SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

2022

Kulak Histolojisi

2020

Merkezi Sinir Sistemi

2020

Solunum Sistemi

2020

Ürogenital-Endokrin pratik.

2020

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ GELİŞİMİ

2021

GAMETOGEZ

2023

OVALUASYON -BİLAMİNER DİSK

2023

Kalp Damar Sistemi

2020

Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi

2020

Lenfoid sistem

 

2020

ÜROGENTAL ENDOKRİN TÜMÜ

2021

YÜZ VE SOLUNUM SİSTEMİ GELİŞİMİ

2021

EMBRİYONİK VE FETAL DÖNEM

2023

EPİTEL DOKUSU- IVHÜCRE İSKELETİ

2023

DÖNEM 1 PLAYLİST

DÖNEM 2 PLAYLİST

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Canan HÜRDAĞ

HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ

Hystology & Embryology

ÖZGEÇMİŞ VE ÇALIŞMALAR